ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ

"Είμαστε το Παρόν και το Μέλλον του ΜΜΑ"

Αντι-ντόπινγκ

Σκοπός του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ και του Κώδικα Αντιντόπινγκ

Ο σκοπός του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ, το οποίο και τον υποστηρίζει είναι:

  • Η προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των Αθλητών να συμμετέχουν στον αθλητισμό χωρίς τη χρήση φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) και συνεπώς η προώθηση της υγείας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των Αθλητών σε ολόκληρο τον κόσμο.
  • Η διασφάλιση εναρμονισμένων, συντονισμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων κατά του ντόπινγκ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ως προς τον εντοπισμό, την αποτροπή και την πρόληψη του ντόπινγκ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) είναι ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code), οι Εθνικοί Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ είναι οι αρχές που συστήνονται από κάθε χώρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ