Σκοπός του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ και του Κώδικα Αντιντόπινγκ

Ο σκοπός του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και του Παγκόσμιου Προγράμματος Αντιντόπινγκ, το οποίο και τον υποστηρίζει είναι:

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) είναι ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code), οι Εθνικοί Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ είναι οι αρχές που συστήνονται από κάθε χώρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ