ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

"Είμαστε το Παρόν και το Μέλλον του ΜΜΑ"

Νομικός Σύμβουλος

Άγγελος Πατρώνης,

Δικηγόρος LL.M., Υπ. Διδάκτωρ Αθλητικού Δικαίου,
Διεύθυνση: Πινδάρου 11, Αθήνα 10673, 
Tηλ: 210-3642240 & 6973252731, fax: 210-3642244, Email: patronis_law@hotmail.com

Βιογραφικό

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω- υποψήφιος διδάκτωρ αθλητικού δικαίου του ΕΚΠΑ

Εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο το αθλητικό δίκαιο

Νομικός σύμβουλος αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών

Επιστημονικός συνεργάτης ΓΓΑ