Οι Μικτές Πολεμικές Τέχνες είναι ένα άθλημα που απευθύνεται σε αθλητές όλων των ηλικιών και επιπέδων. Όπως και σε όλα τα αθλήματα έτσι και στο ΜΜΑ, οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες με όλους. Σκοπός ανάπτυξης της επιτροπής του Γυναικείου ΜΜΑ είναι:

Η ανάπτυξη του Γυναικείου ΜΜΑ τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει ως απώτερο σκοπό να υποστηρίξει την καθολική ανάγκη, για επίτευξη της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.

Εκπρόσωπος του Γυναικείου ΜΜΑ της Ε.Ο.Μ. είναι η κα Τσαούση Ουρανία-Αριέττα.

Βιογραφικό