ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Είμαστε το Παρόν και το Μέλλον του ΜΜΑ"

Σώματα Ασφαλείας

Η Ε.Ο.Μ. αντιλαμβανόμενη τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας στις Ειδικές Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας προσφέρει ρεαλιστική εκπαίδευση πάνω στον τρόπο δράσης και αντιμετώπισης των περιστατικών στην καθημερινότητά τους. Η διοργάνωση Σεμιναρίων Αστυνομικής και Στρατιωτικής Αυτοάμυνας με την μέθοδο force on force (FOF) αναβαθμίζει και εξελίσσει τις γνώσεις στο πεδίο επιχειρήσεων που καλούνται να εργασθούν. Επίσης, με την διοργάνωση πρωταθλήματος Ε.Δ. & Σ.Α. ενισχύει την διακλαδικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ στελεχών των υπηρεσιών.

Εκπρόσωπος για την επιτροπή των Σωμάτων Ασφαλείας είναι ο κ. Καζήλας Χαράλαμπος.