Προκήρυξη 1ου Σχολείου Προπονητών

Ύστερα από την ανακοίνωση διεξαγωγής του 1ου Σχολείου Προπονητών από την Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών, ακολουθεί η επίσημη Προκήρυξη του Α’ Μέρους με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Προκήρυξη 1ου Σχολείου Προπονητών

Ύστερα από την ανακοίνωση διεξαγωγής του 1ου Σχολείου Προπονητών από την Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών, ακολουθεί η επίσημη Προκήρυξη του Α’ Μέρους με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 1ου Σχολείου Προπονητών είναι οι ακόλουθες:

  • Κρήτη: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022
  • Θεσσαλονίκη: Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022
  • Αθήνα: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Οι ακριβείς τοποθεσίες και ώρες διεξαγωγής αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με το 1ο Σχολείο Προπονητών μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Ε.Ο.Μ.