Προκήρυξη Γ’ μέρους – 1ο Σχολείο Προπονητών ΜΜΑ από την Ε.Ο.Μ.

Ύστερα από την ολοκλήρωση του Β’ μέρους του 1ου Σχολείου Προπονητών ΜΜΑ από την Ε.O.M., ακολουθεί η επίσημη Προκήρυξη με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για το Γ’ μέρος.

Προκήρυξη Γ’ μέρους – 1ο Σχολείο Προπονητών ΜΜΑ από την Ε.Ο.Μ.

Ύστερα από την ολοκλήρωση του Β’ μέρους του 1ου Σχολείου Προπονητών ΜΜΑ από την Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών, ακολουθεί η επίσημη Προκήρυξη με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για το Γ’ μέρος. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Γ’ μέρους για κάθε τοποθεσία είναι οι ακόλουθες:

  • Αθήνα: Σάββατο 1 Απριλίου 2023
  • Λάρισα: Κυριακή 2 Απριλίου 2023
  • Κρήτη: Κυριακή 14 Μαΐου 2023

Οι ακριβείς τοποθεσίες και ώρες διεξαγωγής αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με το 1ο Σχολείο Προπονητών μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Ε.Ο.Μ. μέσω email: info@grmmaf.gr ή στα τηλ.: 2108040223 / 6970358438.