ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΛΩΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΛΩΣ

Προπονητής: Μουρτζάκης Νικόλαος

Διεύθυνση: Δωδώνης 57, Αθήνα 10444

Τηλέφωνο: 6942464481

E-mail: talosdojo@gmail.com

Καλλιεργούνται: ΜΜΑ, Jiu-Jitsu, Kendo, Fitness