ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΑΝΤΑΡΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΑΝΤΑΡΗΣ

Προπονητής: Βερβερίδης Νικόλαος

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 171, Ηράκλειο Κρήτης 71409

Τηλέφωνο: 698690626 / 6983723102

E-mail: elkassotaki81@gmail.com

Καλλιεργούνται: ΜΜΑ, Judo