Μαυρομάτης Χρήστος

Χειρουργός

Μαυρομάτης Χρήστος

Εκπαίδευση και Επιστημονική Κατάρτιση:

 • 1987: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με βαθμό Λίαν Καλώς.
 • 1996: Άδεια τίτλου ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργικής.
 • 2001: Fully registered medical practitioner, LEEDS INFIRMARY HOSPITAL (NHS) Clinical Assistant.
 • 2001: Απονομή υποτροφίας από Ε.Ε.Ε.Χ.Ε.Τ. (Ελληνική Εταιρία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών), για μετεκπαίδευση στον τομέα Λάπαρο-ενδοσκοπικής χειρουργικής (Αθήνα).
 • 2006: Σεμινάριο «Robotic Surgery – Qualified in robotic surgery (Strasburg).
 • 2010: Trunsanal Endoscopic Microsurgery, Prof. Buess, GF-Uni (Tuebingen).

 

Επαγγελματική Κατάρτιση και Εμπειρία:

 • 1987: Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • 1996: Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Χειρουργικής.
 • 1981-σήμερα: Συνεργάτης χειρουργός, κλινικής ογκολογικής, λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι.
 • 2002: Associate Specialist in General Surgery, Leeds General Hospital NHS Trust, Leeds, UK.
 • 1995: Ιατρός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Α. – «Ευαγγελισμός», Αθήνα.
 • 1990-1996: Ειδικευόμενος Ιατρός της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. – «Ευαγγελισμός», Αθήνα.
 • 1993-1994: Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, Π.Ι. Σελλά-Κυπαρισσίας, Άγονο.
 • 1990-1998: Έφεδρος Αξιωματικός Αεροπορίας, 251 – ΓΝΑ (6 μήνες Ορθοπεδική).

 

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές και Επιστημονικές Εταιρίες:

 • 1987-1993: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
 • 1993-1994: Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας.
 • 1995-σήμερα: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
 • 1997-σήμερα: Ελληνική Χειρουργική Εταιρία (πρόσεδρο μέλος).
 • 2000-σήμερα: Ελληνική Εταιρία Τραύματος (πρόσεδρο μέλος).