Μυλωνάς Κωνσταντίνος

Φυσιοθεραπευτής

Μυλωνάς Κωνσταντίνος

Εκπαίδευση και Επιστημονική Κατάρτιση:

 • 2014: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Bachelor in Physiotherapy), Σχολής Φυσικοθεραπείας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.

 

 • 2019: Μεταπτυχιακό δίπλωμα με κατεύθυνση στη Φυσικοθεραπεία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες Αποκατάστασης», Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

 • 2020 – σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

 

Επαγγελματική Κατάρτιση και Εμπειρία:

Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή από τις 21 Νοέμβριο του 2014

 

 • Απρίλιος 2014-Σεπτέμβριος 2014: Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Θέση εργασίας: Πρακτική άσκηση φυσικοθεραπείας για την απόκτηση του πτυχίου

 

 • Ιανουάριος 2015-Αύγουστος 2015: Soccer Academy Pedelis

Θέση εργασίας: Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής

 

 • Νοέμβριος 2015- Ιούνιος 2017: Κέντρο φυσικοθεραπείας ΙΑΣΩ GENERAL

Θέση εργασίας: Φυσικοθεραπευτής

 

 • Ιανουάριος 2017-Ιούνιος 2018: Πρότυπη Σχολή Πολεμικών Τεχνών Αθανάσιου Μπάρκα Θέση εργασίας: Φυσικοθεραπευτής

 

 • Σεπτέμβριος 2015-Ιούνιος 2018: Α.Ε Πεντέλης B.C, Β’Εθνική Ελλάδος, Αντρική ομάδα Θέση εργασίας: Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής

 

 • Ιούλιος 2018-Σήμερα: ERGON PHYSIO CENTER Αθήνας

Θέση εργασίας: Φυσικοθεραπευτής

 

 • 2015 – σήμερα: Διδακτική προϋπηρεσία μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων στον τομέα των τεχνικών κινητοποίησης – αποκατάστασης μαλακών μορίων στην φυσικοθεραπεία

 

 

Επιστημονικό Έργο:

 • 7 Πλήρεις Ξένες Δημοσιεύσεις.
 • 4 Ξένες Δημοσιεύσεις υπό μορφή Περίληψης.
 • 9 Ανακοινώσεις σε Ξένα Επιστημονικά συνέδρια.
 • Μία Ανακοίνωση σε Ελληνικό Επιστημονικό Συνέδριο.
 • 33 ετεροαναφορές (citation) του ερευνητικού έργου (google scholar).

 

Σεμινάρια και Πιστοποιήσεις:

·         Ελληνικά Συνέδρια

2011 21th Conference of the Hellenic Scientific Society of Physiotherapists- Movement

Dysfunctions, Athens, Greece.

2012 22th Conference of the Hellenic Association of Physiotherapists-Current Trends

and Prospects in Physiotherapy, Athens, Greece.

2013 23th Conference of the Hellenic Association of Physiotherapists-Applied

Musculoskeletal Physiotherapy, Athens, Greece.

2014 24th Conference of the Hellenic Association of Physiotherapists-Restart, Athens,

Greece.

2015 25th Conference of the Hellenic Association of Physiotherapists, Athens, Greece.

 

·         Ξένα συνέδρια

2017 4th International Conference and Expo on NOVEL PHYSIOTHERAPIES,

Birmingham, UK.

2017 The second world congress of sports physical therapy, Optimal loading Belfast,

UK.

·         Σεμινάρια- Εξειδικεύσεις

2015 Graston IASTM Technique- Μ1 Training, Σικάγο.

2015 First Aid Rescue Training international, Αθήνα.

2016  Smart tools (IASTM Technique), Ρώμη.

2016 Grip Approach (Fascial release, Joint manipulation techniques, therapeutic

exercises), Σικάγο.

2016 Fascia Manipulation Stecco Method Level 1, Αθήνα.

2017 Combined Movement Theory, Headache Management and Manual Therapy, Αίγιο.

2017 Kinetic Flossing Σεμινάριο Ισχαιμικής περίδεσης, Αθήνα.

2017 Fascia Manipulation Stecco Method Level 2, Αθήνα.

2018 Sports Physiotherapy Level 1, Sports and Exercise Physiotherapy Australia, Αθήνα.

2018 Ackermann College of Chiropractic, Διάγνωση και Θεραπεία, Αθήνα.

2019 Leukotaping Method (Τεχνικές κινησιοπερίδεσης), Αθήνα.

2019 First Aid Seminar, Αίγιο.

2020 Mulligan Concept (Τεχνικές Manual Therapy), Αίγιο.