Αλλαγή Ημερομηνίας Β’ μέρους – 2ο Σχολείο Προπονητών ΜΜΑ

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Α’ μέρος του 2ου Σχολείου Προπονητών ΜΜΑ από την Ε.Ο.Μ.

Αλλαγή Ημερομηνίας Β’ μέρους – 2ο Σχολείο Προπονητών ΜΜΑ

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Α’ μέρος του 2ου Σχολείου Προπονητών ΜΜΑ από την Ελληνική Ομοσπονδία Μικτών Πολεμικών Τεχνών στις εγκαταστάσεις του σωματείου-μέλους «Α.Ο. Σείριος» στα Μελίσσια.

Το Β’ μέρος του 2ου Σχολείου Προπονητών ΜΜΑ, ύστερα από τροποποίηση της ημερομηνίας, θα διεξαχθεί την ημέρα Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 – 21:00 μ.μ.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στη νέα προκήρυξη που θα βρείτε πατώντας εδώ.

Η Αίτηση Συμμετοχής (θα τη βρείτε πατώντας εδώ) θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email της Ε.Ο.Μ. (info@grmmaf.gr) το αργότερο μέχρι τις αναγραφόμενες προθεσμίες.

Είμαστε το Παρόν και το Μέλλον του ΜΜΑ!