Συνάντηση Ε.Ο.Μ. με Γ.Γ.Α.

Στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών (Ε.Ο.Μ. – GRMMAF) είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθούμε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά Γεώργιο και τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Κάκκο Βασίλειο, παρουσία του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας κ. Πατρώνη Άγγελου.

Συνάντηση Ε.Ο.Μ. με Γ.Γ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Μ.

Στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών (Ε.Ο.Μ. – GRMMAF) είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντηθούμε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά Γεώργιο και τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Κάκκο Βασίλειο, παρουσία του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας κ. Πατρώνη Άγγελου.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό πλάνο της Ομοσπονδίας μας, ενώ παράλληλα λάβαμε την έγκριση για την άμεση συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς φορείς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προκειμένου η Ομοσπονδία μας να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA) στην Ελλάδα, τηρώντας κατά γράμμα τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Αθλητικού Νόμου.

Παράλληλα αποσαφηνίστηκε πλήρως το νομικό και διοικητικό κενό που υφίσταται στη χώρα μας αναφορικά με την οργάνωση του αθλήματος. Το άθλημα των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), λόγω της σύνθετης αθλητικής του υπόστασης, δε μπορεί ν’ αποτελεί απλώς αγώνισμα άλλης υφιστάμενης αθλητικής Ομοσπονδίας, ούτε μπορεί ν’ αποκτήσει θεσμική θωράκιση μέσα από συνεργασίες με διεθνείς εμπορικές κερδοσκοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό κομμάτι των επιδείξεων (shows), το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα σωματεία – μέλη μας για την άψογη συνεργασία και για το ότι έχουν ήδη εναρμονιστεί πλήρως με τον Αθλητικό Νόμο, καθότι τα περισσότερα από αυτά είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α.    

Το άθλημα των Μικτών Πολεμικών Τεχνών (ΜΜΑ) είναι στα χέρια μας και θα του δώσουμε τη θεσμική υπόσταση που του αρμόζει.