ΝΕΑ

"Είμαστε το Παρόν και το Μέλλον του ΜΜΑ"

Διαδικτυακές Προπονήσεις ΜΜΑ

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή Διαδικτυακών Προπονήσεων γύρω από το άθλημα του ΜΜΑ

2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο Ε.Ο.Μ. – Τακτοποίηση Σωματείων, Νέος Αθλητικός Νόμος και Αναγνώριση Ε.Ο.Μ. από τη Γ.Γ.Α.

Το 2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 μ.μ. με θέμα «Τακτοποίηση Σωματείων, Νέος Αθλητικός Νόμος και Αναγνώριση Ε.Ο.Μ. από τη Γ.Γ.Α.».

Διαδικτυακά Σεμινάρια Ε.Ο.Μ. 2020

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή Διαδικτυακών Σεμινάρίων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών ΜΜΑ